Menu
Reklama
Kontakt
News

Odnowa wsi wielkopolskiej - sympozjum w Licheniu

Ľródło: gazeta.pl

Finanse dla wsi są ważne, ale ważniejszy od nich jest pomysł, budowa kapitału społecznego, tkanki społecznego rozwoju, co jest istotą odnowy - napisali sołtysi, liderzy wiejscy i samorządowcy w komunikacie przyjętym dziś na zakończenie pierwszego seminarium Odnowa wsi wielkopolskiej. Seminarium odbyło się w domu pielgrzyma Arka Sanktuarium Maryjnego w Licheniu, w przeddzień XVI Ogólnokrajowej Pielgrzymki Sołtysów i Mieszkańców Wsi do Matki Bożej Licheńskiej.

Wypracowane podczas seminarium stanowisko odnosi się do ogólnopolskiego programu Odnowa wsi finansowanego z pieniędzy unijnych. Jak informuje Grzegorz Siwiński, dyrektor generalny Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w Koninie, w latach 2004-2006 polskie wsie otrzymały z tego programu pieniądze na realizację około 2 tys. projektów.Maksymalnie na jeden z nich można było otrzymać 450 tys. zł. 20% środków musiały wyłożyć gminy, resztę dawała Unia. Fundusze można było przeznaczyć np. na budowę świetlic i domów kultury, budowę placów zabaw dla dzieci i centrów wsi, porządkowanie terenów zielonych czy rewitalizację zabytków. Kolejna transza środków popłynie na wieś w ramach projektu przewidzianego na lata 2007-2013. - Zdobyć pieniądze to dopiero połowa sukcesu. Zdarza się bowiem, że piękna, nowa świetlica świeci pustkami. Organizując seminarium odnoszące się do odnowy wsi w sensie moralnym chcemy zmobilizować ludzi do większej aktywności, do samostanowienia i patrzenia w przyszłość - tłumaczy Siwiński.

W stanowisku uczestnicy seminarium wyrazili też zaniepokojenie brakiem ogłoszenia o terminie przyjmowania wniosków na planowane działania w ramach programu Odnowa i rozwój wsi 2007-2013, co należy do kompetencji urzędów marszałkowskich. Jednocześnie napisali, że z nadzieją witają propozycję ustawy o Funduszu Sołeckim. Ma on szanse zwiększyć aktywizację społeczności wiejskich i być elementem jej wsparcia. Utworzenie Funduszu Sołeckiego to pomysł KSS wsparty przez Platformę Obywatelską. Dzięki niemu wsie otrzymałyby na swoje działania część pieniędzy płaconych gminie w ramach podatków. Szczegółowo o tym pomyśle mówił podczas spotkania prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, senator PO, Ireneusz Niewiarowski.

- Uchwalenie ustawy da duży bodziec prorozwojowy terenów wiejskich. Nie można też zapomnieć o tym, że ustawa ta pozwoli na uniezależnienie się społeczności wsi od lokalnych uwarunkowań politycznych - co stanowi cel również sam w sobie - mówił prezes. Wyliczył, że w oparciu o przygotowane wcześniej kalkulacje w skali kraju średnia wysokość funduszu sołeckiego wyniosłaby 10,3 tys. złotych.

W seminarium Odnowa wsi wielkopolskiej uczestniczyło około 100 osób, wśród prelegentów byli m.in. księża. Uczestnicy spotkania ustalili, że podobne seminaria będą się odbywały w latach następnych.

Pielgrzymka Sołtysów i Mieszkańców Wsi do Matki Bożej Licheńskiej odbywa się od 16 lat. W programie jutrzejszej jest: o godz. 9.00 spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o 12.00 Msza św. przed Cudownym Obrazem w bazylice licheńskiej, którą odprawi ordynariusz diecezji włocławskiej bp Wiesław Mering. Po modlitwie sołtysi przejdą pod pomnik bpa Romana Andrzejewskiego, wieloletniego Krajowego Duszpasterza Rolników, gdzie złożą wiązanki kwiatów.

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów powstało w 1994 roku z inicjatywy obecnego prezesa Ireneusza Niewiarowskiego, zrzesza 28 lokalnych stowarzyszeń sołtysów z terenu całego kraju, liczących około 15 tys. osób. KSS jest organizacją pożytku publicznego. Jego misją jest wspieranie obszarów wiejskich poprzez rozwój samorządności, aktywności i lokalnej demokracji.

więcej