Menu
Reklama
Kontakt
News

Osoby uzależnione od nałogów spotkają się w Licheniu

Ľródło: PAP

Bądźmy uczniami, uczmy się wolności - pod takim hasłem spotkają się za dwa tygodnie w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu (Wielkopolska) osoby uzależnione od alkoholu, hazardu, narkotyków, nikotyny, seksu, internetu i innych nałogów.

Organizatorem 16. Ogólnopolskich Spotkań Środowisk Trzeźwościowych jest licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym.

Podobnie jak w latach ubiegłych, osoby uzależnione i ich bliscy będą uczestniczyć w całonocnych mityngach, będą też mieć możliwość indywidualnych rozmów z terapeutami i duchownymi, a także spowiedzi i modlitwy. W licheńskiej bazylice odprawiona zostanie w ich intencji msza święta. Organizatorzy uważają, że takie spotkania to manifestacja wiary w to, że życie w trzeźwości i wolności od nałogów jest możliwe.

Na pierwsze spotkanie, zorganizowane w 2000 r. przez grupę Anonimowych Alkoholików z Konina, przyjechało do Lichenia ponad 200 osób. Po kilku latach rozszerzono ich formułę, zapraszając także ludzi zmagających się z innymi niż alkohol nałogami. Od tego czasu w spotkaniach uczestniczyło po kilkanaście tysięcy osób.

Licheńskie spotkania są jedynymi tego typu w Polsce.

Centrum Pomocy w Licheniu działa od 2000 roku. Powstało ono na bazie dwóch funkcjonujących tam wcześniej poradni: rodzinnej i dla ludzi z problemami alkoholowymi.

Utworzenie takiego ośrodka było odpowiedzią gospodarzy sanktuarium, księży marianów, na apel Jana Pawła II o zajęcie się nowymi ubogimi dzisiejszego świata, czyli osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Do tej pory pomoc terapeutyczną i duchową otrzymało dzięki Centrum około 30 tys. osób.

więcej