Menu
Reklama
Kontakt
News

Rok Jubileuszowy Księży Marianów

Ľródło: KAI

Od 8 grudnia 2008 r. do 8 grudnia roku 2009 Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP obchodzić będzie swój rok jubileuszowy. Jubileusz związany jest z odnowieniem zakonu rozpoczętym w 1909 r. przez bł. Jerzego Matulewicza.

Bogate obchody jubileuszu otworzy 8 grudnia 2008 r. w Rzymie spotkanie, w którym uczestniczyć będą przełożeni mariańskich prowincji i wikariatów oraz zaproszeni goście.

Rok Jubileuszowy podzielony został na 4 etapy. Pierwszy Gloria in excelsis Deo trwać będzie do Środy Popielcowej 2009 r. Marianie dziękować będą w tym czasie Bogu za dar odnowienia zgromadzenia. Drugi etap, Miserere, przypadnie na czas Wielkiego Postu, w którym zakonnicy przepraszać będą Boga za niewierności wobec powołania. Magnificat - to hasło trzeciego etapu jubileuszu, który potrwa od Wielkanocy aż do 29 sierpnia - rocznicy odnowienia zgromadzenia. Będzie to czas uwielbienia Boga wraz z Maryją za dar powołania mariańskiego. Ostatni etap, do 8 grudnia 2009 - Duc in altum - poświęcony będzie refleksji na temat przyszłości marianów i gotowości odnawiania ich charyzmatu.

W poszczególnych domach zgromadzenia w ciągu roku odbywać się będą dni skupienia ze specjalnymi konferencjami przygotowanymi w nawiązaniu do tematów wspomnianych etapów.

W ramach jubileuszu przewidzianych jest kilka mariańskich spotkań. 24 maja w Górze Kalwarii - Mariankach zakonnicy zgromadzą się przy grobie założyciela, bł. Stanisława Papczyńskiego, w rocznicę jego urodzin. Następnie, od 25 do 28 maja w Licheniu przewidziane jest międzynarodowe sympozjum historyczno-teologiczne z okazji 100. rocznicy odnowienia zgromadzenia.

Główne uroczystości jubileuszu odbędą się 29 i 30 sierpnia 2009 r. przy grobie odnowiciela Zgromadzenia bł Jerzego Matulewicza w Mariampolu. Jesienią w prowincjach i wikariatach planowane są konwenty poświęcone tematyce odnowienia. Rok jubileuszowy zakończy się 8 grudnia 2009 r. w poszczególnych domach zgromadzenia.

Zgromadzenie Księży Marianów, którego pierwszy klasztor powstał w 1673 r. z inicjatywy założyciela bł. Stanisława Papczyńskiego jest pierwszym zgromadzeniem męskim, które powstało na ziemiach Rzeczypospolitej i przetrwało do naszych czasów.

Dynamiczny rozwój zgromadzenia przerwały rozbiory Polski a represje po powstaniu styczniowym sprawiły, że na początku XX w. znajdowało się ono niemal w zaniku. W 1908 r. w jedynym istniejącym klasztorze w Mariampolu żył już tylko jeden marianin. Na tragedię zgromadzenia zwrócił uwagę ks. Jerzy Matulewicz, profesor i wicerektor Akademii Duchownej w Petersburgu, późniejszy biskup wileński, ochrzczony i wychowany w mariańskiej parafii w Mariampolu. Po uzyskaniu zgody Stolicy Apostolskiej 29 sierpnia 1909 r. wstąpił on do marianów wraz ze swym przyjacielem ks. prof. Franciszkiem Buczysem, który został przyjęty do nowicjatu. Dzień ten rozpoczął nową kartę w dziejach mariańskiego zgromadzenia, którego nowe konstytucje w 1910 r. zatwierdził Pius X.

Obecnie Zgromadzenie Księży Marianów liczy ok. 600 członków. Zakonnicy pracują w 18 krajach na 6 kontynentach - Europie, obu Amerykach, Azji, Australii, Afryce. W Polsce prowadzą 18 placówek, m.in. w Puszczy Mariańskiej (tam powstał pierwszy klasztor zgromadzenia), Warszawie, Górze Kalwarii, oraz jedno z największych sanktuariów maryjnych - Licheń.

Księża marianie pracują w parafiach, sanktuariach, organizują rekolekcje, pracują z młodzieżą, osobami uzależnionymi, prowadzą badania naukowe, działalność wydawniczą, misje w Rwandzie, Kamerunie i Kazachstanie.

Do zgromadzenia należeli wyniesieni na ołtarze o. Stanisław Papczyński - założyciel, bp Jerzy Matulewicz - odnowiciel oraz męczennicy II wojny światowej ks. Jerzy Kaszyra i ks. Antoni Leszczewicz.

więcej