Menu
Reklama
Kontakt
News

Odpust parafialny św. Doroty

Ľródło: KAI

Wierni z Lichenia obchodzą dziś odpust św. Doroty, patronki ich parafii. Eucharystii w najstarszym licheńskim kościele przewodniczył ordynariusz włocławski bp Wiesław Mering. Msza odpustowa była okazją do poświęcenie nowego wnętrza kościoła po jego generalnym remoncie.

Na wieczornej Mszy św. obecny był także ks. biskup senior Bronisław Dembowski, księża w tym byli proboszczowie parafii, a także wierni którzy szczelnie wypełnili świątynię.

Kazanie wygłosił ordynariusz włocławski, który mówił o oczyszczającym znaczeniu wody w symbolice chrześcijan. Słowo biskupa związane było z uroczystym poświęceniem nowego ołtarza w kościele św. Doroty. Nowy ołtarz, ambona a także obrazy pojawiły się w kościele w ubiegłym roku w następstwie generalnego remontu świątyni.

Nowy ołtarz nawiązuje do barokowego wystroju świątyni. Został wykonany z białej, marmurowej bryły.

Swoich patronów mają też dwie kaplice boczne. Jedna została poświęcona błogosławionemu o. Stanisławowi Papczyńskiemu, druga natomiast - Matce Bożej Licheńskiej.

W licheńskiej parafii mieszka około 3200 osób. Data powołania do życia parafii nie jest dokładnie znana, bowiem wszystkie dokumenty dotyczące kościoła zniszczył pożar, który wybuchł w pierwszej połowie XIX wieku. Źródła historyczne podają, że drewniany kościół w tym miejscu istniał już w 1232 roku. Obecny kościół parafialny konsekrowano zaś w 1858 roku.

Św. Dorota jest męczennicą. Według tradycji została ścięta w Cezarei Kapadockiej za panowania cesarza Dioklecjana. Patronuje ogrodnikom, botanikom, górnikom i młodym małżeństwom.

W ikonografii atrybutami św. Doroty są: anioł, trzy jabłka i trzy róże, a także korona, krzyż, lilia, miecz, palma męczeństwa. Jest przedstawiana w stroju królewskim z koroną na głowie, czasami wśród chórów anielskich.

więcej