Menu
Reklama
Kontakt
News

XXIII Piesza Pielgrzymka Ludzi Pracy

Ľródło: gazeta.pl

W strugach deszczu dotar?a dziś do Matki Bożej Licheńskiej XXIII Piesza Pielgrzymka Ludzi Pracy z Konina do Lichenia. Zgromadzi?a ona około tysiąca osób, m.in. górników, hutników, a także emerytów i m?odzie?. Mottem przewodnim pielgrzymki były s?owa Jana Pawła II Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.

Pielgrzymka wyruszy?a do Lichenia przed południem z kościoła ?w. Wojciecha w Koninie. Do Sanktuarium, gdzie powita?a j? górnicza orkiestra d?ta, dotar?a po godz. 15.00. Pielgrzymi najpierw przyszli pod pomnik Jana Pawła II znajduj?cy się obok kościoła w. Doroty.

Nast?pnie przeszli do bazyliki, by uczestniczy? we Mszy ?w. Tam powita? ich kustosz licheńskiego Sanktuarium, marianin, ks. Wiktor Gumienny.

?ycz?, aby?cie się tu czuli jak u Matki. Aby pobyt w Licheniu i wasza pielgrzymka przynios?a konkretne owoce, by za trudem fizycznym i pokonanymi kilometrami sz?o umocnienie duchowe - mówi? kustosz.

Obecny przewodnicz?cy Zarz?du Regionu NSZZ "Solidarno??" Zdzis?aw Nowakowski ma za sob? 20 pielgrzymek. W stanie wojennym kryli?my się po lasach, organizowano na nas nagonki. A my byli?my, jesteśmy i będziemy tu przychodzi? - tłumaczył.

Dzia?acz "Solidarno?ci" doda?, że si?? koni?skiej Pielgrzymki Ludzi Pracy jest przywi?zanie jej uczestników do tego, co Solidarno?? ma wypisane na sztandarach, czyli do trzech idei: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Pielgrzymka zako?czy?a się pod pomnikiem kap?ana Solidarno?ci ks. Jerzego Popie?uszki. Tam wierni modlili się w intencji ojczyzny.

więcej