Menu
Reklama
Kontakt
News

Rekolekcje o aborcji, czyśćcu i spowiedzi generalnej - zaproszenie

Ľródło: gazeta.pl

Jak ?y? po aborcji? Czy d?ugo?? ?a?oby wyznacza data czy serce? Jak pomóc duszom w czyśćcu cierpiącym? Czym jest pojednanie z Bogiem poprzez spowied? z całego ?ycia? Odpowiedzi na te pytania poszukiwa? b?d? uczestnicy rekolekcji organizowanych w sanktuarium maryjnym w Licheniu.

Obok tradycyjnych rekolekcji maryjnych i trzeźwościowych w sanktuarium podj?to tematy nietypowe, o których do niedawna nie mówiono g?o?no. Tak jest w przypadku rekolekcji o aborcji, skierowanych do kobiet, które usun??y ci???, do ich m??ów oraz do pozostałych dzieci kobiety, która dokona?a aborcji. - Zdajemy sobie spraw?, że przyjazd na rekolekcje wymaga od tych ludzi prze?amania w sobie strachu, czasami i wstydu. St?d zapewniamy nie tylko doskona?? opiek? duchow? i psychologiczn?, ale i odpowiedni klimat. Modlitwy i warsztaty psychologiczne b?d? się odbywa? w kameralnym gronie - t?umaczy marianin, ks. Zbigniew Krochmal, rzecznik prasowy sanktuarium. Rekolekcje o aborcji odb?d? się w dwóch turnusach: 6-8 pa?dziernika tego roku oraz 9-11 marca 2007 roku.

Nowo?ci? są rekolekcje: "Zagubieni ojcowie" (13-15 pa?dziernika br.; 27-29 kwietnia 2007 r.); "Czy?ciec - ostatnia droga ku pe?ni" (3-5 listopada); "Przygotowanie do spowiedzi z całego ?ycia" (26-29 pa?dziernika, 16-19 listopada i 14-17 grudnia). Te ostatnie są odpowiedzi? ksi??y marianów na oczekiwania licheńskich pielgrzymów. Na pierwszy turnus rekolekcji o spowiedzi generalnej zg?osi?o się ponad 30 osób z ca?ej Polski. St?d lista na termin październikowy jest ju? zamkni?ta.

Po raz drugi natomiast w Licheniu odb?d? się rekolekcje "Jak prze?y? żałobę?" (20-22 pa?dziernika, 24-26 listopada). W poprzednich, zorganizowanych w maju, udział wzięło kilkana?cie osób. Byli wśród nich rodzice prze?ywaj?cy samobójcz? ?mier? dzieci, m??owie cierpiący po stracie ?on, b?d? dzieci op?akuj?ce rodziców. Jedna z uczestniczek tak oceni?a Licheńskie rekolekcje: Spotkanie ludzi o podobnych prze?yciach jednoczy ich i nie pozwala czuł się obco. Do?wiadcza się zrozumienia, którego nie mog? da? osoby, które nie doświadczyły opuszczenia i bezsilno?ci wobec ?mierci ukochanej osoby.

Osoby, które chciałyby wzi?? udział w licheńskich rekolekcjach powinny skontaktowa? się z domem pielgrzyma "Arka", tel. (0-63) 270-81-62.

więcej