Menu
Reklama
Kontakt
News

Uroczystość Matki Boskiej Siewnej - dziękczynienie za plony

Ľródło: gazeta.pl

Z podziękowaniami za tegoroczne plony przybyli dziś do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu pielgrzymi i rolnicy z okolicznych gmin. Wzi?li oni udział w po?udniowej Mszy ?w. w bazylice mniejszej, na zakończenie której po?wi?cono ziarna zbó? przed jesiennymi zasiewami.

Msza zgromadzi?a kilka tysięcy wiernych. Przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej dziękowali za to, co zrodzi?a ziemia i prosili o ?aski. - Najpierw wielka susza, potem ulewy zaszkodzi?y tegorocznym zbiorom. Ale ja nie narzekam, tylko prosz? Matk? Bo??, żeby w przysz?ym roku pogoda by?a dla rolników ?askawsza. My, niestety, jesteśmy niewolnikami warunków atmosferycznych - mówi? 50-letni rolnik z jednej z podkonińskich wsi.

Sanktuarium Maryjne w Licheniu jest ulubionym miejscem rolników. W czerwcu, podczas Krajowych Pielgrzymek So?tysów i środowisk Wiejskich, przeobra?a się w duchowe centrum polskiej wsi. Od lat podczas tych pielgrzymek o pomy?lno?? dla rolników modli się tu jednorazowo kilka tysięcy osób. Z pielgrzymk? po??czone są konferencje na temat losów i rozwoju polskiej wsi, w której uczestnicz? przedstawiciele resortu rolnictwa. To w Licheńskiej bazylice jeszcze przed akcesj? debatowano m.in. o szansach i zagro?eniach, jakie dla polskiego rolnictwa niesie ze sob? Unia Europejsk?. Licheń indywidualnie w ciągu roku odwiedzaj? te? m.in. mieszka?cy wiejskich parafii i Ko?a Gospody? Wiejskich.

Symboli zwi?zanych z przyrod? i natur? można się te? doszukiwa? w Licheńskiej architekturze. Bazylika, największa świątynia w kraju i jedna z najokazalszych na świecie, jest utrzymana celowo w ciep?ych ?ó?ciach i kolorze złota, nawi?zuje w ten sposób do dojrza?ych ?anów zbó?. Ornamentyka okienna w bazylice przypomina natomiast pojedyncze k?osy zbó?.

Sanktuarium Maryjne leży w samym sercu wsi Licheń, we wschodniej Wielkopolsce. Rocznie przyjeżdżają tu prawie dwa miliony pielgrzymów. Jak mówi rzecznik prasowy sanktuarium, marianin, ks. Zbigniew Krochmal, zaobserwowano wzrost pielgrzymek zagranicznych. Licheń odwiedzaj? wierni i tury?ci m.in. z Niemiec, Anglii, Australii, a nawet Kongo.

więcej