Menu
Reklama
Kontakt
News

Więcej zagranicznych pielgrzymek

Ľródło: gazeta.pl

Sanktuarium maryjne w Licheniu odwiedzi?o w minionym roku 1,8 miliona pielgrzymów. Wzrasta liczba pielgrzymek spoza Polski. księża marianie, opiekunowie sanktuarium szacuj?, że 13 proc. spo?ród wszystkich pielgrzymów to goście zagraniczni.

P?tnicy przyjeżdżają z Europy, Azji, Ameryki Pó?nocnej i Po?udniowej oraz Afryki.

Z czwart? pielgrzymk? do sanktuarium przybyli wierni z Rheine w Niemczech. Pielgrzymi sp?dzili w sanktuarium dwa dni. Dzisiaj, przed wyjazdem, modlili się podczas odprawionej specjalnie dla nich Mszy ?w.

Pielgrzymki organizuje Matylde Holtman - wielka entuzjastka sanktuariów maryjnych. Bior? w nich udział osoby ?wieckie oraz Siostry S?u?ebniczki Najświętszej Maryi Panny, które w Rheine pracuj? z osobami starszymi.

- Tu, w Licheniu wida?, że wiara Polaków jest ?ywa. Zaobserwowa?am, że do kościoła przychodzi bardzo du?o m?odych ludzi, wiele m?odych ma??e?stw ze swoimi dzie?mi - tłumaczyła Matylde Holtman.

Z niemieck? pielgrzymk? przyjechała te? pracuj?ca od 13 lat w Niemczech siostra Irena ze Zgromadzenia S?u?ebniczek ?l?skich. Jej zdaniem wizyta w licheńskim Sanktuarium by?a du?ym przeżyciem dla wszystkich 44 pielgrzymów. - Wiele osób przyjechało po raz pierwszy, ale ju? deklaruj?, że za rok tu wróc? - tłumaczyła siostra Irena.

Obok pielgrzymów z Niemiec w miniony weekend sanktuaryjny dom pielgrzyma "Arka" gości? równie? Amerykanów, W?ochów i Hiszpanów - razem około 150 osób.

więcej