Menu
Reklama
Kontakt
News

Dni Papieskie w sanktuarium w Licheniu

Ľródło: gazeta.pl

Apartamenty Jana Pawła II, w których Ojciec ?wi?ty mieszka? w 1999 r. podczas swej pielgrzymki do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu, zostan? udost?pnione pielgrzymom w 28. rocznic? wyboru kardynała Karola Wojty?y na Papieża. Na co dzie? niedost?pne dla zwiedzaj?cych, w poniedzia?ek 16 pa?dziernika b?d? otwarte dla wszystkich. W ten sposób gospodarze sanktuarium - księża marianie - chc? uczci? VI Dzie? Papieski.

Papieskie apartamenty, tzw. "Papieżówka", znajduj? się w skrzydle dobudowanym do starego domu zakonnego ksi??y marianów. Salonik, sypialnia, jadalnia, ?azienka, przedpokój i ma?a kaplica zajmuj? ponad 50 metrów kw. Zakonnicy postarali się o to, by wyposa?enie mieszkania przypomina?o Ojcu ?wi?temu, że znajduje się w Ojczy?nie. St?d przygotowanie wystroju kaplicy zlecono góralom z Zakopanego, a na biurku w saloniku postawiono kopi? zdj?cia ma?ego Karola Wojty?y z mam?.

Dost?p do apartamentów jest ograniczony ze wzgl?du na to, że w ich pobli?u znajduj? się pomieszczenia zamieszka?e kiedy? przez marianów, a teraz - po przeprowadzce zakonników do klasztoru obok bazyliki - przez pracuj?ce w Licheniu siostry Imienia Jezus. Je?li pielgrzymi chc? zobaczy?, gdzie przed siedmioma laty mieszka? Jan Paweł II, musz? wcześniej ustali? to z przewodnikiem.

W poniedzia?ek "Papieżówka" będzie otwarta dla wszystkich. - W apartamentach nie dokonywano ?adnych zmian. Wygl?daj? tak, jak wtedy, kiedy mieszka? tu Jan Paweł II. Atmosfera tam panuj?ca jest naprawd? wyj?tkowa. My?l?, że dla pielgrzymów będzie to ogromne przeżycie - t?umaczy rzecznik prasowy sanktuarium ks. Zbigniew Krochmal, marianin. Rzecznik doda?, że wiernych z pewno?ci? zainteresuj? pamiątki pozostawione przez Papieża: stu?a, modlitewnik, ró?aniec, kielich oraz piuska.

Pokoje papieskie, w których na spotkanie z wiernymi czeka? będzie przewodnik, b?d? otwarte w godzinach od 10 do 14. Przewodnik będzie wprowadza? grupy co pó? godziny.

W poniedzia?ek, o godz. 12.00, przed Cudownym Obrazem w Licheńskiej bazylice odprawiona zostanie Msza ?w. intencji rych?ej beatyfikacji Ojca więtego. Eucharystii przewodniczy kustosz honorowy licheńskiego sanktuarium ks. Eugeniusz Makulski. W Sanktuarium zbierane b?d? te? ofiary na wspieran? przez Papieża Fundacj? "Dzie?o Nowego Tysi?clecia", która pomaga zdolnym m?odym ludziom z ubogich rodzin.

O godz. 14.00 zostanie odprawiona Msza ?w. dla dzieci i m?odzie?y ze Szko?y Podstawowej i Gimnazjum w Wysokiem (gmina Kramsk), którym patronuje Jan Paweł II. Szkolna pielgrzymka do Matki Bożej Licheńskiej organizowana jest ju? po raz dziesi?ty. Odbywa się zawsze w rocznic? wyboru kardynała Karola Wojty?y na Papieża.

Uroczysto?ci papieskie w Licheniu rozpoczn? się w niedzielę (15 pa?dziernika) w kościele parafialnym w. Doroty. W świątyni, o godz. 18.00, odbędzie się wieczornica przygotowana przez m?odzie? z parafii Licheń.

W Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Papież sp?dzi? dwie noce z 6 na 7 i z 7 na 8 czerwca 1999 r. Ojciec ?wi?ty po?wi?ci? wówczas nowopowstaj?c? świątyni?, którą w 2005 r. wyniós? do rangi bazyliki mniejszej.

więcej