Menu
Reklama
Kontakt
News

Kameduli z wizytą w sanktuarium licheńskim

Ľródło: gazeta.pl

Kameduli z klasztoru w Bieniszewie modlili się dziś przed wizerunkiem Matki Bożej Bolesnej w Licheniu. Do sanktuarium przybyli w ramach jednej z pi?ciu tegorocznych rekreacji, czyli wycieczek poza mury zamkni?tego na co dzie? klasztoru.

Kameduli opuszczaj? swoje eremy, by uda? się na tzw. rekreacj?, tylko pi?? razy do roku. W tym roku ojcowie i bracia z Bieniszewa koło Konina odwiedzili Licheńskie sanktuarium. Trzech braci kilkunastokilometrow? drog? do Lichenia mimo podaj?cego deszczu i ?niegu pokona?o pieszo. Dwóch przyjechało samochodem. Trzej zakonnicy pozostali w Bieniszewie.

W licheńskim sanktuarium ojcowie i bracia kameduli wzięli udział w po?udniowej Mszy ?wi?tej odprawionej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej w bazylice mniejszej. Po Eucharystii udali się na wspólny obiad z Ksi??mi Marianami - opiekunami licheńskiego sanktuarium. Pó?niej czas wolny przeznaczyli na indywidualny odpoczynek oraz wymian? do?wiadcze? ?ycia zakonnego z marianami.

Kongregacja Pustelników Kamedu?ów Góry Koronnej - bo tak brzmi pe?na nazwa zakonu kamedu?ów - ma w Polsce dwa eremy - jeden na krakowskich Bielanach i drugi w Bieniszewie niedaleko Konina. Kameduli ?yj? wed?ug bardzo surowej regu?y zakonnej. Codziennie rano wstaj? o 3.45, pracuj? i modl? się, a poza tym ca?e dnie sp?dzaj? w milczeniu. W klasztorze nie ma radia, telewizji, nie ma urlopów, nie praktykuje się odwiedzin u rodziny. Zakonnicy nie spo?ywaj? mi?sa. Wszystko to ma s?u?y? sta?emu skupieniu. Zakon nie prowadzi te? dzia?alno?ci duszpasterskiej ani dzia?a? apostolskich. Wyj?tkiem są zamkni?te rekolekcje dla m??czyzn. Obecnie na świecie w eremach kamedulskich ?yje 61 zakonników.

więcej