Menu
Reklama
Kontakt
News

Marianie zapraszają na rodzinne więta Bożego Narodzenia

Ľródło: gazeta.pl

Po raz czwarty opiekunowie Sanktuarium Maryjnego w Licheniu - księża marianie - zapraszaj? osoby ?wieckie do wspólnego prze?ywania ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Na ?wi?tecznych gości czeka m.in. wspólny stó? wigilijny, ?piewanie kol?d przy kilkumetrowej choince i prezenty od więtego Miko?aja.

W latach poprzednich z mo?liwo?ci sp?dzenia ?wi?t z daleka od domu i zakupowego szale?stwa skorzysta?y osoby z ró?nych regionów Polski i z zagranicy. Niektórzy z gości to osoby samotne. Przybywa?y one do sanktuarium, by sp?dzi? ten szczególny czas w rodzinnej i serdecznej atmosferze. Przy wigilijnym stole zasiadali równie? studenci, wielodzietne rodziny, osoby aktywne zawodowo, które - jak podkre?la?y - prawdziwie po chrze?cija?sku chciały sp?dzi? Wigili?.

Rzecznik prasowy licheńskiego sanktuarium, ks. Zbigniew Krochmal, marianin, zapewnia, że priorytetem dla organizatorów turnusów ?wi?tecznych jest w?a?nie zapewnienie gościom jak najlepszych warunków do g??bokiego prze?ycia tych ?wi?t. - S?u?ymy pos?ug? duszpastersk?, zach?camy do udziału w licznych Mszach ?w. i nabo?e?stwach. Wszystko po to, by przywróci? tym ?wi?tom ich w?a?ciwy wymiar. Bo nie chodzi tylko o to, by stó? by? ?adnie udekorowany, a prezenty pod choink? jak najdro?sze. Bo?e Narodzenie to pamiątka przyj?cia na świat Jezusa Chrystusa, ten okres otwiera nowy rok liturgiczny, a więc jest pocz?tkiem czego? nowego. Tymczasem na co dzie? zapominamy o tym, jak te ?wi?ta są g??boko religijne - dodaje ks. Krochmal.

W grudniu w Licheniu nie ma t?umów, więc pielgrzymi w spokoju i ciszy sp?dz? ten niezwyk?y czas. Wigilia odbędzie się w domu pielgrzyma Arka, po?o?onym w otoczeniu lasów i jezior tu? przy bazylice z Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. ?wi?teczni goście zasi?d? przy wspólnym stole wigilijnym. Pojawi? się na nim tradycyjne potrawy: karp, kluski z makiem, pierogi. Pod koniec kolacji w Arce z prezentami pojawi się ?wi?ty Miko?aj. Wspólne kol?dowanie z tym niezwyk?ym gościem potrwa do pó?nocy, wtedy pielgrzymi udadz? się do bazyliki, by przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej modli? się podczas Pasterki. W tym roku podczas Mszy wierni po raz pierwszy us?ysz? Licheńskie organy w pe?nym brzmieniu. Przed pó? rokiem bowiem budowa największego w Polsce instrumentu została zako?czona. Ci goście, którzy chc? w licheńskim sanktuarium prócz ?wi?t powita? nowy rok mog? został w Licheniu do drugiego stycznia. W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia bowiem Arka rozbrzmiewa muzyk? i gwarem. To tu, bez kropli alkoholu, od trzech lat rado?nie witaj? Nowy Rok goście z całego kraju i z zagranicy. Bal prowadzi zawsze wodzirej. Na licheńskich gości zamiast tradycyjnej lampki szampana, którą pije się o pó?nocy na powitanie nowego roku, czeka udział w Mszy ?w.

więcej