Menu
Reklama
Kontakt
News

Spotkanie ze w. Mikołajem

Ľródło: gazeta.pl

Ok. 60 dzieci wraz z rodzicami gości?o 9 grudnia na spotkaniu miko?ajowym w Licheniu. Spotkanie po??czone by?o z wernisa?em dzieci?cych prac W poszukiwaniu oblicza Boga prezentowanych w salach ekspozycyjnych Fundacji Rozwoju Sztuki Sakralnej Dzieci i M?odzie?y Dei Gratia.

Prezentowane prace są wynikiem konkursu na temat Ca?unu Tury?skiego i cudownego obrazu Matki Boskiej Licheńskiej. Jest du?y wachlarz interpretacji tych tematów. To ?wiadczy o tym, że odpowied? dzieci jest bardzo szczera - powiedziała architekt Barbara Bielecka, prezes Fundacji. Prace były wcześniej prezentowane przez dwa tygodnie w salach wystawienniczych gotyckiej Strzelnicy ?w. Jerzego w Gda?sku. Jak podkre?la Barbara Bielecka, w Gda?sku prace zostały bardzo wysoko ocenione. Na sobotnie spotkanie przybył w przepi?knych biskupich szatach sam ?w. Miko?aj, który obdarowa? dzieci podarkami. Szczególne wyró?nienie spotka?o tych odwa?nych, którzy wzięli udział w konkursie wiedzy o ?yciu ?wi?tych.

więcej