Menu
Reklama
Kontakt
News

Ponad 200 osób powitało 2007 rok w licheńskim sanktuarium

Ľródło: gazeta.pl

Ponad 200 osób, g?ównie z Polski, ale także z Francji i Stanów Zjednoczonych, powita?o 2007 rok sylwestrowym balem bezalkoholowym i msz? ?wi?t? o pó?nocy w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu (Wielkopolskie). Nadej?cie Nowego Roku tradycyjnie obwie?ci? pot??ny g?os największego polskiego dzwonu Bogurodzica, który wisi przy Licheńskiej bazylice.

Bal w domu pielgrzyma "Arka" rozpoczął się o godz. 20.00 polonezem. Zabaw? bez kropli alkoholu wybrali ludzie w ró?nym wieku, osoby samotne, pary ma??e?skie, rodziny i grupy przyjació?. Prowadz?cy bal krakowski wodzirej, Micha? Latko, tak dobra? repertuar, żeby na parkiecie dobrze się czuli zarówno m?odzi, jak i starsi, a osoby samotne mog?y przy??czy? się do wspólnych ta?ców.

Po raz drugi bawimy się z ?on? na bezalkoholowym sylwestrze w Licheniu. Tym razem zabrali?my ze sob? córk? oraz jej narzeczonego. Nie potrzebujemy alkoholu, żeby dobrze się bawi?. Wodzirej pi?knie prowadzi ta?ce, wszyscy są u?miechni?ci, zadowoleni - to najlepszy dowód na to, że do dobrej zabawy szampan nie jest potrzebny - powiedział Leszek Misiorny z Gorzowa Wielkopolskiego.

Tu? przed pó?noc? uczestnicy balu przeszli do bazyliki na msz? ?wi?t?, odprawion? przed cudownym obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Potem wrócili do "Arki", aby z?o?y? sobie ?yczenia i bawi? się dalej.

Tradycj? licheńskiego balu sylwestrowego sta? się "?wietlisty walc", jako pierwszy taniec noworoczny. Zaczyna się on przy wygaszonych świat?ach a ko?czy wśród mnóstwa migocz?cych p?omyków ?wiec, które tancerze trzymaj? w r?kach i stopniowo zapalaj?, przekazuj?c sobie ogie?.

Sylwestrowy bal bezalkoholowy zorganizowany został w sanktuarium licheńskim po raz czwarty. Ka?dego roku uczestniczy w nim ok. 200 osób.

więcej