Menu
Reklama
Kontakt
News

Licheń: warsztaty dla dziennikarzy "Kościół bez tajemnic" (zapowiedź)

Ľródło: gazeta.pl

O tym, jak informowa? o lustracji w kościele, o etyce dziennikarskiej i relacjach mi?dzy dziennikarzami a kościelnymi rzecznikami prasowymi b?d? dyskutowa? uczestnicy warsztatów i konferencji Kościół bez tajemnic - spotkanie z przesz?o?ci?, które odb?d? się od 26 do 28 kwietnia na terenie Sanktuarium Maryjnego w Licheniu.

Swój udział w warsztatach i wyk?adach zapowiedzieli m.in. bp włocławski Wiesław Mering, bp Tadeusz Pieronek, rzecznik Episkopatu Polski ks. dr Józef Kloch, publicysta Tomasz Terlikowski, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego ks. Adam Boniecki oraz dr Paweł Lasota, historyk Instytutu Pami?ci Narodowej specjalizuj?cy się w tematyce lustracji Kościoła.

Uczestnicy konferencji dyskutowa? b?d? o tym, jak rzetelnie informowa? o lustracji w kościele oraz o etyce dziennikarskiej w relacjach Kościół-media. Jednym z prelegentów tej części będzie Tomasz Terlikowski, który wyst?pi z wyk?adem Dziennikarz-S?d Ostateczny? Jak informowa?, żeby nie skazywa?? Rzecznik Episkopatu ks. Józef Kloch będzie mówi? o roli rzecznika w medialnej sytuacji kryzysowej.

Tematem wyst?pienia dr Pawła Lasoty b?d? etyczne problemy lustracji w kościele widziane oczami historyka, natomiast bp. Tadeusza Pieronka - Kościół po lustracji. Ks. Adam Boniecki wyst?pi z prelekcj? Wybaczamy winy czyli zapominamy o przesz?o?ci? W programie przewidziano także projekcje filmów Zastraszy? ksi?dza Macieja Gawlikowskiego i dokument Tajemnice Watykanu.

W sobotę 28 kwietnia uroczystej Adoracji Naj?wi?tszego Sakramentu przewodniczy? będzie bp włocławski Wiesław Mering.

Konferencja i warsztaty dziennikarskie Kościół bez tajemnic - spotkanie z przesz?o?ci? odb?d? się na terenie Sanktuarium Maryjnego w Licheniu pod patronatem biura rzecznika Episkopatu Polski oraz Polskiej Agencji Prasowej.

więcej