Menu
Reklama
Kontakt
News

Kilkanaście tys. związkowców "Solidarności" w pielgrzymce do sanktuarium

Ľródło: gazeta.pl

Dzia?acze NSZZ Solidarno?? z całego kraju wraz ze swoimi rodzinami przybyli dziś z tradycyjną, dziewi?t? pielgrzymk? do Matki Bożej Licheńskiej. Ogólnopolskiej pielgrzymce - w której wzięło udział 12 tys. osób - przy?wieca?o has?o "Prowad? nas Matko, w powo?aniu naszym ".

Msza ?w., podczas której homili? wyg?osię biskup diecezji włocławskiej Wiesław Mering, by?a sprawowana w intencji ojczyzny i NSZZ Solidarno?ci. Zosta?a odprawiona w bazylice mniejszej w asy?cie 137 pocztów sztandarowych oraz przy udziale orkiestry górniczej.

W homilii bp Mering mówi? o tym, że ludzie Solidarno?ci modl? się dzi?kuj?c za walk?, odwag?, upór i ofiary, którym zawdzi?czamy wolny kraj. - By? mo?e ta wolno?? jest jeszcze ci?gle niedoskona?a, mo?e jeszcze jest niepe?na, ale je?eli si?gniemy pami?ci? w tak niedawn? przesz?o??, to jest to wolno?? osza?amiaj?ca, szcz??liwa, wolno?? rodz?ca nadziej? - powiedział.

W pielgrzymce uczestniczy? przewodnicz?cy Komisji Krajowej NSZZ Solidarno?? - Janusz ?niadek. Przed rozpocz?ciem Mszy ?w., odczyta? on list prezydenta RP Lecha Kaczy?skiego skierowany do zwi?zkowców z Solidarno?ci. "To w?a?nie ludzie Solidarno?ci ?wiadomi swojej godno?ci i zdecydowani domaga? się prawdy wype?nili swoje powo?anie, walcz?c o prawa człowieka, o prawdziwy ?ad spo?eczny, godno?? i pomy?lno?? Ojczyzny. Ich przyk?ad jest ci?gle inspiracj? i moralnym drogowskazem dla wszystkich, od których zale?? dzisiaj losy Polski. Serdecznie ?ycz? uczestnikom tegorocznej pielgrzymki Licheńskiej, aby wyda?a obfite duchowe owoce, natchn??a now? nadzieja i nowymi si?ami do wcielania w życie idea?ów Solidarno?ci" - napisa? prezydent w li?cie.

Po Mszy zwi?zkowcy tradycyjnie przeszli pod usytuowany kilkadziesiąt metrów od bazyliki pomnik ks. Jerzego Popie?uszki oraz Powstania Solidarno?ci. Tam z?o?yli wi?zanki kwiatów oraz wys?uchali krótkiej części artystycznej.

Obecnie do NSZZ Solidarno?? należy około 700.000 osób.

więcej