Menu
Reklama
Kontakt
News

Licheńskie obchody święta 108 Męczenników - ofiar II wojny światowej

Ľródło: gazeta.pl

Obchody ?wi?ta 108. M?czenników - ofiar II wojny wiatowej odb?d? się w sobotę 16 czerwca w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu. Towarzysz?cej uroczystościom Mszy ?w. przewodniczy? będzie bp pomocniczy archidiecezji szczeci?sko-kamie?skiej Marian Kruszy?owicz.

Uroczysto?ci rozpoczn? się w sobotę o godz. 12.30 w przyziemiu Licheńskiej bazyliki, gdzie znajduje się kaplica nazwana imieniem błogosławionych. W jej ołtarzu umieszczono obraz autorstwa Stanisława Baji, przedstawiaj?cy Chrystusa wśród 108 M?czenników II wojny wiatowej.

Obraz ten towarzyszy? uroczystości beatyfikacji 108 ofiar II wojny wiatowej, ogłoszonych przez Jana Pawła II błogosławionymi 13 czerwca 1999 roku. - Od tamtego czasu w pierwsz? sobotę po 13 czerwca czcimy pami?? błogosławionych M?czenników - wyja?nia ks. Wojciech Soko?owski, przełożony Domu Zakonnego Zgromadzenia Księży Marianów w Licheniu.

W gronie 108 M?czenników są ludzie, którzy odznaczyli się wielkim heroizmem - ratuj?cy ?ydów; te?ciowa, która odda?a życie za ci??arn? synow?, uwi?zieni w obozie koncentracyjnym księża oraz dwaj maria?scy kap?ani: Jerzy Kaszyra (1904-1943) i Antoni Leszczewicz (1890-1943), którzy zgin?li w p?omieniach podczas pacyfikacji wsi Rosica na Bia?orusi.

Jednym z błogosławionych jest także ks. Henryk Kaczorowski, w latach 1928-1939 rektor Seminarium Duchownego we W?oc?awku, a wcześniej - od roku 1915 - pracuj?cy na parafii w Licheniu.

więcej