Menu
Reklama
Kontakt
News

Pielgrzymi z Singapuru modlili się w licheńskim sanktuarium

Ľródło: gazeta.pl

Ponad 30-osobowa grupa katolików z Singapuru modli?a się dziś w licheńskim sanktuarium. - Imponuj?ca i pi?kna bazylika, a ludzie bardzo rozmodleni - mówili pielgrzymi z Azji.

To kolejna wizyta w Polsce i licheńskim sanktuarium pielgrzymów z tego ma?ego, ale jednego z najbardziej rozwini?tego kraju Azji, w którym wyznanie katolickie deklaruje kilkana?cie procent mieszka?ców. - Wcześniej zwiedzili m.in. Zakopane, Cz?stochow?, Kraków-?agiewniki i hitlerowski obóz zag?ady w O?wi?cimiu - mówi Irena Pomorska z biura turystycznego, które zorganizowa?o pobyt gościom z Azji.

Pielgrzymi z Singapuru w pi?tek rano w kaplicy Serca Jezusowego w bazylice wzięli udział w Mszy ?w. w j?z. angielskim. Pó?niej zwiedzili Licheńskie sanktuarium z przewodnikiem i wyruszyli do Warszawy.

- Podziwiamy i bazylik? i ludzi, którzy tu przybywaj?. są tacy rozmodleni i wpatrzeni w Matk? Bo??. W naszym kraju nie ma tak silnego maryjnego akcentu. Tu w Polsce , a szczególnie w Licheniu, Maryj? czci się wyj?tkowo - mówili p?tnicy z Singapuru.

Singapur po?o?ony jest w Azji po?udniowo-wschodniej na wyspie o tej samej nazwie. Ma powierzchni? 572 km2 wraz z grup? otaczaj?cych j? wysepek. Do 1959 roku to azjatyckie pa?stwo by?o koloni? brytyjsk?. Pe?n? niezale?no?? uzyska?o w 1965 r.

więcej