Menu
Reklama
Kontakt
News

6 tys. ministrantów w pielgrzymce do sanktuarium w Licheniu

Ľródło: gazeta.pl

Ok. 6 tys. ministrantów przybyło dziś do sanktuarium w Licheniu w drugiej ogólnopolskiej pielgrzymce. Has?em spotkania by?o "Wezwa? nas Pan ".

Eucharystii przewodniczy? biskup diecezji legnickiej Stefan Cichy, homili? wyg?osię delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ministrantów bp Grzegorz Balcerek.

Na początku Mszy ?w. odczytano list od biskupa diecezji włocławskiej Wiesława Meringa, w którym zapewnia on o duchowej ??czno?ci z pielgrzymami.

O powo?aniu mówi? w homilii bp Balcerek. - Mo?e teraz w czasie pielgrzymki zastanawiacie się nad swoim życiem, nad tym, co będziecie czyni? w przysz?o?ci - powiedział. - To jest bardzo trudne pytanie. Nie my?lcie, że b?d? was namawia? do tego, by?cie wszyscy byli ksi??mi. Nie! Chc? was namówi? do tego, by każdy z was pyta? się Pana Boga - co ma by? z moim życiem, co jest moim ?yciowym powo?aniem.

Biskup wymienia? ró?ne powo?ania do bycia lekarzem, in?ynierem, sportowcem, do ?ycia w ma??e?stwie lub kap?a?stwa albo ?ycia zakonnego. - Jest jednak powo?anie, które maj? wszyscy bez wyj?tku. Naszym wspólnym powo?aniem jest to, że wszyscy mamy zostać świętymi - tłumaczył ministrantom biskup.

Biskup wyja?nia?, co znaczy by? świętym. - świętym jest ten, który ma w sercu Pana Jezusa. Ten, który modli się codziennie, cz?sto przyjmuje Komuni? ?w. i systematycznie przyst?puje do spowiedzi ?wi?tej, to znaczy kocha Pana Jezusa.

Na zakończenie Liturgii odczytany został Akt zawierzenia ministrantów i lektorów Matce Bożej.

By?a druga ogólnopolska pielgrzymka ministrantów i lektorów. Pierwsza odby?a się w ubieg?ym roku na Jasnej Górze.

więcej