Menu
Reklama
Kontakt
News

Licheń walczy o pielgrzymów

Ľródło: gazeta.pl

Sanktuarium w Licheniu chce by? pierwszym w Polsce światowym centrum pielgrzymkowym. Duchowni zatrudnili speców od reklamy, zamierzaj? ?ci?ga? turystów z Chin, Japonii i Korei Po?udniowej

Licheńskie sanktuarium ju? dziś przyjmuje ok. 2 mln zagranicznych gości rocznie (3 proc. wszystkich). Ma jednak du?o większy apetyt. - W ciągu dziesi?ciu lat zagraniczni tury?ci powinni stanowi? 20 proc. odwiedzaj?cych - mówi o. Zbigniew Krochmal z Lichenia. - To nie są mrzonki, tylko bardzo realne plany.

Nad koordynacj? wszystkiego pracuje pi?cioosobowy zespó? ?wieckich specjalistów od PR specjalnie zatrudniony przez marianów do promocji Lichenia. To pierwsza taka komórka w Polsce, której nie maj? nawet paulini z Jasnej Góry ani Kalwaria Zebrzydowska. Jednym ze sposobów reklamy będzie marketing szeptany. - Chcemy, by ci, którzy nawiedzili Licheń, mówili o tym innym. Dawanie ?wiadectwa to najpi?kniejsze narz?dzie marketingowe - opowiada o. Krochmal. - Stawiamy na zagwarantowanie wiernym niezapomnianej modlitwy: organizujemy misteria na Golgocie, w pobliskim Lesie Grąblińskim, a także specjalne procesje ze świat?ami, w których wierni nios? zapalone ?wiece.

księża najbardziej stawiaj? teraz na turystów z Azji Po?udniowo-Wschodniej. Nie do??, że zostawiaj? najwi?cej pieni?dzy, to jeszcze są wyj?tkowo kulturalni. - Chcemy zainteresowa? Chiny, Kore? Po?udniow? i Japoni?. Ju? pierwsze wycieczki mieli?my. są zachwyceni rozmachem bazyliki i tym, w jaki sposób ludzie się tu modl? - zdradza o. Zbigniew Krochmal.

Sanktuarium w wej?ciu na rynki azjatyckie maj? pomóc m.in. polskie placówki dyplomatyczne, a także firmy, które m.in. przet?umacz? na tamtejsze j?zyki foldery reklamowe, informatory, broszury i plakaty maj?ce trafi? do azjatyckich biur podró?y.

więcej