Menu
Reklama
Kontakt
News

Zakończyła się pielgrzymka szlakiem o. Stanisława Papczyńskiego

Ľródło: gazeta.pl

Piesza pielgrzymka szlakiem o. Stanisława Papczyńskiego zakończy?a się 16 lipca Mszą w. w bazylice Licheńskiej. Za?ożyciel Zgromadzenia Księży Marianów zostanie ogłoszony błogosławionym w połowie września w sanktuarium maryjnym w Licheniu, gdzie od 1949 r. pracuj? marianie.

Pielgrzymka s?u?y nabraniu się duchowych, które maj? nam pomóc odwa?nie przyznawa? się do Chrystusa w naszej codzienno?ci. A to nie jest ?atwe, bo gdy będziemy chcieli ?y? uczciwie albo bez na?ogów, będziemy wy?miewani - powiedział podczas dzi?kczynnej liturgii kustosz licheńskiego sanktuarium, ks. Wiktor Gumienny.

Około dwustu p?tników wyruszy?o w drog? 7 lipca z kościoła Wieczerzy Pa?skiej w Górze Kalwarii koło Warszawy, gdzie znajduje się grób zmarłego trzysta lat temu o. Papczyńskiego. Do sanktuarium maryjnego w Licheniu p?tnicy dotarli 15 lipca wieczorem.

Podczas zorganizowanej ju? po raz 27. pielgrzymki wierni ka?dego dnia rozwa?ali nauczanie o. Papczyńskiego, które zakonnik pozostawi? w swoich pismach. S?owa i ?wiadectwo ?ycia Sługi Bożego pomog? nam przyjrze? się naszemu powo?aniu do ?wi?to?ci - powiedział opiekun pielgrzymki, marianin ks. Andrzej Siejak.

Licz?ca prawie trzysta kilometrów trasa pielgrzymki prowadzi?a m.in. przez Puszcz? Maria?sk? koło Skierniewic, gdzie w 1673 r. o. Papczyński założył pierwszy klasztor marianów, a także przez sanktuaria maryjne w Domaniewicach koło ?owicza i w Brdowie, którym od XV wieku opiekuj? się ojcowie paulini.

Podobnie jak w poprzednich latach, przez jeden dzień towarzyszy? pielgrzymom kustosz licheńskiego sanktuarium, który przemierzy? wraz z nimi ponad 30 kilometrów. Ks. Gumienny wyrazi? przekonanie, że p?tnicy w ciągu prawie trzydziestu dotychczasowych pielgrzymek swoimi modlitwami te? przyczynili się do tego, że o. Stanisław będzie ogłoszony błogosławionym.

Pielgrzymka si?ga pocz?tkami 1981 r., kiedy to jedena?cie osób z Grodziska Mazowieckiego wyruszy?o do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Jej pomys?odawc? by? Bogdan Owczarek, który chciał w ten sposób podziękowa? Matce Bożej za odbyt? pomy?lnie s?u?b? wojskow?. Mimo szykan, p?tnicy z Grodziska do Lichenia wyruszali także w latach stanu wojennego.

W 1994 r. opiek? nad pielgrzymk? przej?li księża marianie i od tego czasu na początku lata wierni wyruszaj? do Lichenia z Góry Kalwarii. Na trasie pielgrzymki znajduje się jednak także Grodzisk Mazowiecki, oddalony o 60 kilometrów od Góry Kalwarii, gdzie p?tnicy na zakończenie drugiego dnia w?drówki zatrzymuj? się na nocleg. Tam te? do??cza do nich liczna grupa pielgrzymów.

Urodzony w 1631 r. w Podegrodziu na S?decczy?nie w ch?opskiej rodzinie Jan Papczyński wst?pi? w m?odo?ci do zakonu pijarów, gdzie przyj?? imi? Stanisław. Po 14 latach opu?ci? zakon i postanowi? założył własne zgromadzenie, które Stolica Apostolska zatwierdzi?a pod koniec jego ?ycia w 1699 r. Zmar? 17 września 1701 r.

Proces beatyfikacyjny o. Papczyńskiego rozpoczął się w połowie XVIII wieku, jednak rozbiory uniemo?liwi?y jego pe?ne przeprowadzenie. Wznowiony w 1952 r. proces zakończy? się w 1992 r. wydaniem przez Jana Pawła II dekretu o heroiczno?ci cnót o. Papczyńskiego. W 2006 r. Benedykt XVI uzna? za? cud za jego wstawiennictwem.

16 września sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Tarcisio Bertone ogłosi w Licheniu o. Papczyńskiego błogosławionym.

więcej