Menu
Reklama
Kontakt
News

Ruch pielgrzymkowy w Polsce i na świecie

Ľródło: gazeta.pl

Co roku około 7 mln Polaków pielgrzymuje do ró?nych miejsc kultu. Polscy pielgrzymi stanowi? 3-5 proc. wszystkich chrze?cija?skich p?tników i 20 proc. pielgrzymuj?cych Europejczyków - wynika z bada? Zak?adu Geografii Religii Uniwersytetu Jagiello?skiego.

Pielgrzymki ciesz? się w Polsce ogromnym powodzeniem. ?wiadczy o tym fakt, że nasi wspó?pracownicy stale zwi?kszaj? ofert? wyjazdów, a pielgrzymki odbywaj? się przez ca?y rok, nie tylko w miesi?cach uznanych do tej pory za pielgrzymkowe, takich jak kwiecie?, maj, sierpie? i pa?dziernik - powiedziała PAP rzecznik Polskiej Izby Turystyki Barbara Tekieli.

Polscy pielgrzymi udaj? się najczęściej do Ziemi ?wi?tej, Rzymu oraz do sanktuariów maryjnych w Fatimie i Lourdes. Wśród Polaków bardzo popularne są pielgrzymki do grobu Jana Pawła II, gdy? jest to sprawa ci?gle ?ywa i istotna - powiedziała dyrektor ?l?skiego biura pielgrzymkowego Ave Ewa Weintrit.

W Polsce najczęściej odwiedzane o?rodki spo?ród ponad 500 sanktuariów pielgrzymkowych to: Cz?stochowa (Jasna Góra), Niepokalanów, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków-?agiewniki oraz Licheń.

W pielgrzymkach na świecie uczestniczy rocznie ok. 300 mln osób, z tego blisko 200 mln to chrze?cijanie - wynika z danych przedstawionych na światowym Kongresie Cz?stochowian (2003) przez prof. Antoniego Jackowskiego z Zak?adu Geografii Religii UJ.

Spo?ród p?tników chrze?cija?skich ponad 80 mln (40 proc.) w?druje do 20 g?ównych o?rodków pielgrzymkowych. Do najpopularniejszych z nich nale??: Rzym z Watykanem (12 mln), San Giovanni Rotondo (7 mln), Lourdes (6 mln), Fatima (5 mln), Jasna Góra (4 mln) oraz meksyka?skie Guadelupe (12 mln).

więcej