Menu
Reklama
Kontakt
News

Licheńskie modlitwy za ofiary wypadku we Francji

Ľródło: gazeta.pl

Od rana 23 lipca księża marianie z sanktuarium w Licheniu wraz z pielgrzymami modl? się w intencji ofiar wczorajszego wypadku we Francji. Dodatkowo dziś o godz. 19.00 w bazylice przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej odprawiona zostanie Msza ?w. w intencji rannych i ofiar tej tragedii, a także ich najbli?szych.

Mszę w. odprawi przełożony Domu Zakonnego Zgromadzenia Księży Marianów w Licheniu ks. Wojciech Soko?owski. "Z ludzkiego punktu widzenia to, co sta?o się we Francji, to olbrzymia tragedia. Mo?emy tylko wyobra?a? sobie, co prze?ywaj? rodziny ofiar - powiedział KAI kustosz Sanktuarium ks. Wiktor Gumienny, który wyg?osi kazanie podczas Mszy. - Teraz starajmy się modli? o to, aby umieli ?y? z tym cierpieniem. Pami?tajmy także, że w życie ka?dego chrze?cijanina niejako wpisany jest krzy?. Mamy przecie? na?ladowa? Chrystusa. Nigdy do ko?ca nie będziemy wiedzieli, dlaczego tak, a nie inaczej Bóg nas do?wiadcza. Jednego mo?emy by? pewni, że nigdy nie da nam wi?kszego krzy?a od tego, który jesteśmy w stanie ud?wign??.

Msza o godz. 19.00 będzie sprawowana w?a?nie w intencji tych, którzy stracili życie, ich rodzin oraz o szybki powrót do zdrowia i pe?ni się tych, którzy ocaleli. Na czas trwania ?a?oby narodowej strona internetowa www.lichen.pl została przybrana kirem.

Tragiczny wypadek autokaru z pielgrzymami archidiecezji szczeci?sko - kamie?skiej pod Grenoble we Francji wydarzy? się w niedzielę 22 lipca rano. Z pielgrzymki po sanktuariach maryjnych Hiszpanii i Francji wraca?o 50 osób. Wed?ug wst?pnych ustale? zgin??o 26 osób, a 24 są w szpitalu.

więcej