Menu
Reklama
Kontakt
News

W sobotę początek uroczystości beatyfikacyjnych o. Papczyńskiego

Ľródło: gazeta.pl

Z udziałem watykańskiego Sekretarza Stanu, kardynała Tarcisio Bertone w sanktuarium maryjnym w Licheniu rozpoczn? się w sobotę wieczorem dwudniowe uroczystości beatyfikacyjne założyciela zakonu marianów, ojca Stanisława Papczyńskiego.

Kulminacyjnym punktem uroczystości będzie niedzielna Msza ?w., podczas której kard. Bertone ogłosi ?yj?cego w XVII wieku zakonnika błogosławionym. W liturgii zapowiedział udział prezydent Lech Kaczy?ski.

księża Marianie, którzy od 1949 r. są kustoszami licheńskiego sanktuarium, spodziewaj? się przybycia około 100 tys. pielgrzymów. Beatyfikacja ich Za?ożyciela będzie największym zgromadzeniem religijnym w Licheniu od czasu pielgrzymki w 1999 r. Papieża Jana Pawła II, który w obecności około 200 tys. wiernych po?wi?ci? powstaj?c? tutaj bazylik?.

Po przybyciu w sobotę wieczorem do sanktuarium kard. Bertone poprowadzi w górnym kościele Bazyliki Matki Bożej Licheńskiej nieszpory. Oddaj?c cze?? ofiarom reżimu hitlerowskiego, których w 1999 r. Jan Paweł II wyniós? na ołtarze, watykański dostojnik będzie się te? modli? o pokój na świecie w Kaplicy 108 M?czenników II Wojny wiatowej.

Po nieszporach w bazylice, w której g?ównym ołtarzu widnieje wizerunek czczonej od 150 lat w licheńskim sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, odprawiona zostanie Msza. Po liturgii Prymas Polski, kardynał Józef Glemp poprowadzi w świątyni Apel Maryjny i procesj? ze ?wiecami.

W niedzielę rano prefekt watykańskiej Kongregacji ?ycia Konsekrowanego, kardynał Frank Rode odprawi w Kaplicy Trójcy ?wi?tej jutrzni? dla zakonników i zakonnic z ró?nych zgromadze?.

Po odprawionych w południe g?ównych uroczystościach beatyfikacyjnych kard. Bertone uda się do Góry Kalwarii koło Warszawy, gdzie znajduje się grób o. Papczyńskiego. Sekretarz Stanu będzie modli? się tam w intencji Kościoła w Polsce i Zgromadzenia Księży Marianów.

Na wielkich schodach prowadz?cych do Licheńskiej bazyliki gotowy jest ju? polowy ołtarz, na którym papieski legat odprawi w niedzielę liturgi?. W koncelebrze we?mie udział 120 kardynałów, arcybiskupów i biskupów oraz ksi??y.

Na frontonie świątyni, nad samym ołtarzem, umieszczono obraz beatyfikacyjny o. Papczyńskiego. Liczący osiem metrów wysoko?ci i ponad sześć metrów szeroko?ci wizerunek jest na razie zas?oni?ty. Wierni ujrz? go dopiero w momencie ogłoszenia Za?ożyciela marianów błogosławionym.

Do Lichenia przybywaj? ju? pierwsi pielgrzymi z Polski oraz krajów, w których pracuj? marianie. Flagi pa?stw, gdzie obecny jest zakon, wywieszono wokó? placu, na którym zgromadz? się uczestnicy Mszy beatyfikacyjnej.

Wśród przybyłych do Lichenia pielgrzymów jest rodzina sze?cioletniego ch?opca spod E?ku, którego uzdrowienie w ?onie matki - po tym, jak lekarze uznali wcześniej p?ód za martwy - uznano za cud dokonany za wstawiennictwem o. Papczyńskiego.

Urodzony w 1631 r. w Podegrodziu na S?decczy?nie w ch?opskiej rodzinie Jan Papczyński wst?pi? w wieku 23 lat do zakonu pijarów, gdzie przyj?? imi? Stanisław od Jezusa i Maryi. Zas?yn?? jako wybitny kaznodzieja i spowiednik. Jego penitentami byli m.in. przysz?y król Jan III Sobieski oraz przysz?y Papież Innocenty XII, który jako nuncjusz rezydowa? w Warszawie. Paczyński zabiera? odwa?nie g?os w sprawach publicznych, krytykuj?c nadu?ywanie zasady liberum veto.

Po 16 latach opu?ci? zakon, by w 1673 r. założył własne zgromadzenie, któremu zleci? propagowanie pobo?no?ci maryjnej, modlitw? za zmarłych oraz pomoc proboszczom w pracy duszpasterskiej. Zmar? 17 września 1701 r. w Górze Kalwarii koło Warszawy.

Proces beatyfikacyjny ojca Papczyńskiego rozpoczął się w połowie XVIII wieku, jednak rozbiory Rzeczypospolitej uniemo?liwi?y jego dokończenie. W 1952 r. proces wznowiono, a w 1992 r. Jan Paweł II wyda? dekret o heroiczno?ci cnót Papczyńskiego. 16 grudnia 2006 r. Benedykt XVI uzna? za? cud za jego wstawiennictwem.

Ojciec Papczyński będzie czwartym błogosławionym marianinem. Wcześniej na ołtarze zostali wyniesieni: litewski arcybiskup Jerzy Matulaitis-Matulewicza, który na początku XX wieku odnowi? skazane przez wyborców na wymarcie zgromadzenie, a także dwaj męczennicy ostatniej wojny, księża: Jerzy Kaszyra i Antoni Leszczewicz.

więcej