Menu
Reklama
Kontakt
News

30 tys. wiernych na uroczystościach odpustowych

Ľródło: KAI, gazeta.pl

Prawie trzydzieści tysięcy wiernych z kraju i zagranicy wzięło udział w uroczystościach odpustowych Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Licheniu. Pielgrzymów nie pomieściła licheńska bazylika - największy kościół w Polsce. Tłumy wiernych modliły się na placu przed świątynią.

Uroczystości odpustowe rozpoczęła dziś poranna Msza w. w Lesie Grąblińskim, gdzie 156 lat temu Matka Boża objawiła się pasterzowi Mikołajowi Sikatce.

Główne uroczystości odbyły się w Licheniu. W samo południe wikariusz biskupi, ks. Wojciech Kochański - proboszcz parafii pw. w. Maksymiliana Kolbego w Koninie, odprawił mszę w bazylice mniejszej. W swoim kazaniu mówił o potrzebie pokuty i modlitwy i wspomniał o 86. rocznicy Cudu nad Wisłą: "Nie jest dziełem przypadku, że od półtora wieku ziemia konińska naznaczona jest szczególną obecnością Maryi w Jej cudownej ikonie. Ta więź z Niepokalaną Bolesną Królową, wsłuchującą się w nasze troski, nasze bóle, jest czasem ostatnią rzeczywistością, do której możemy się odwołać. Dzięki niej przetrwaliśmy i znów mamy szansę na rozwój. Bóg dał każdemu z nas wielki dar wolno?ci, wejrza? na nasze uni?enie, str?ci? w?adców z tronu, ale wolno?? poci?ga za sob? wielk? odpowiedzialno?? za siebie, rodzin?, bli?nich, ojczyzn?".

Pod koniec Eucharystii kustosz licheńskiego sanktuarium, marianin ks. Wiktor Gumienny, po?wi?ci? zio?a i kwiaty przyniesione do kościoła przez wiernych. Na zakończenie po?wiecono zio?a i p?ody rolne, a wierni t?umnie przeszli w procesji wokó? bazyliki.

Licheński odpust trwa kilka dni. Rozpoczyna się w przeddzie? Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (zwanego te? ?wi?tem Matki Bożej Zielnej). Wówczas ?wi?tuj? mieszka?cy parafii oraz osoby zwi?zane rodzinnie z Licheniem. 14 sierpnia wieczorem wierni gromadz? się na nieszporach i ca?? noc czuwaj? przed Cudownym Obrazem. G?ówne uroczystości, na które z ró?nych stron przybywaj? pielgrzymi, odbywaj? się 15 sierpnia.

Zako?czeniem licheńskiego ?wi?towania jest pierwsza niedziela po 15 sierpnia. Wówczas odbywa się w sanktuarium odpust dla dzieci i m?odzie?y.

W tegoroczne uroczystości odpustowe przypada 39. rocznica koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Licheńskiej przez Prymasa Tysi?clecia kardynała Stefana Wyszy?skiego. Obchodzona jest te? 156. rocznica objawie? maryjnych.

Licheńskie Sanktuarium istnieje od ponad 150 lat. Jego pocz?tek zwi?zany jest z objawieniami maryjnymi w Lesie Grąblińskim. Od tamtego czasu do koronacji w 1967 roku odwiedzali je g?ównie wierni z okolicy. Po koronacji zacz?li tu przybywa? pielgrzymi z całego kraju, a od kilku lat - wierni z zagranicy. Szacuje się, że 13 proc. pielgrzymów to goście zagraniczni. W sumie rocznie do sanktuarium przybywa około dwóch milionów wiernych.

więcej