Menu
Reklama
Kontakt
News

Rozpoczął się ogólnopolski plener "Licheń na sztalugach"

Ľródło: gazeta.pl

Arty?ci z ca?ej Polski spotkaj? się w sanktuarium maryjnym w Licheniu na drugim Ogólnopolskim Plenerze Malarskim "Licheń na sztalugach". Plener rozpoczyna się dziś i potrwa do 31 sierpnia.

Na udział w plenerze zdecydowa?o się 17 twórców, reprezentuj?cych ró?ne nurty w malarstwie - od figuratywnego po abstrakcyjne. Dominuj? arty?ci z Wielkopolski. Komisarzem pleneru jest Danuta Drzewiecka - koni?ska malarka, która wraz z m??em prowadzi galeri?.

Uczestnicy pleneru są absolwentami akademii sztuk pi?knych z ró?nych części kraju i maj? ju? za sob? wiele wystaw. Cz??? twórców zna Licheń, uczestniczy?a bowiem w ubieg?orocznym plenerze. Pozostali są tu po raz pierwszy, dlatego na jutro zaplanowano zwiedzanie sanktuarium oraz lasu gr?bli?skiego z przewodnikiem.

"Arty?ci doskonale orientuj? się, że miejsce jest szalenie oryginalne i znane. Cz??? z nich chciała zweryfikowa? swoje wyobra?enie na temat Lichenia" - t?umaczy jeden z organizatorów pleneru, Robert Brz?cki z Galerii "Wie?a Ci?nie?" w Koninie.

Po raz pierwszy powstałe w Licheniu prace zobaczymy 29 sierpnia w kawiarni i holu domu pielgrzyma "Arka", gdzie zamieszkali arty?ci. Kilka tygodni pó?niej przewiduje się specjaln? wystaw?.

Organizatorami artystycznego spotkania są Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz dom pielgrzyma "Arka" sanktuarium maryjnego w Licheniu.

więcej