Menu
Reklama
Kontakt
News

Pielgrzymka ludzi morza

Ľródło: gazeta.pl

Szczeci?scy marynarze oraz ich najbli?si przybyli w pierwszej pielgrzymce do Matki Bożej Licheńskiej. Przed Cudownym Obrazem modlili się o szcz??liwe powroty z rejsów, a także za tych, którzy w tej chwili są na morzu.

Z pielgrzymk?, zorganizowan? przez Duszpasterstwo Ludzi Morza "Stella Maris" ze Szczecina, przyjechało 50 osób. Wierni sp?dzili w licheńskim sanktuarium jeden dzie?. Modlili się w kapliczkach, uczestniczyli w Mszach ?w. i Drodze Krzy?owej. W autokarze, jak sami mówili, przeszli swoiste rekolekcje w drodze. Nie podziwiali widoków i nie s?uchali muzyki, tylko modlili się, s?uchali rozwa?a?, ?piewali. Dzisiaj przed południem, ubrani w marynarskie mundury i z własnym sztandarem, wzięli udział w Mszy ?w. przed Cudownym Obrazem.

Wielu pielgrzymów ju? wcześniej, indywidualnie, z rodzinami, przyjeżdża?o do Lichenia. Ich zdaniem, ka?dego roku to miejsce się zmienia. Zdaniem Krystyny Dziok wolontariuszki z Duszpasterstwa Ludzi Morza, wieloletniej pracownicy Akademii Morskiej w sanktuarium wida? wielk? dba?o?? o pielgrzyma. - Mówi?am moim przyjacio?om, że tu pielgrzym nie będzie ani g?odny, ani spragniony - stwierdzi?a.

Duszpasterstwo Ludzi Morza "Stella Maris" w Szczecinie otacza opiek? marynarzy, których okr?ty cumuj? w polskich portach. W prowadzonym przez nie o?rodku ludzie morza z ró?nych kra?ców świata mog? się pomodlił, wyspowiada?. Mog? skorzysta? z internetu, telefonu, skontaktowa? się z rodzin? albo po prostu wypi? kaw? i sp?dzi? czas w rodzinnej atmosferze.

Rocznie przez Duszpasterstwo przewija się kilkana?cie tysięcy osób ró?nych narodowo?ci i ró?nych wyzna?.

więcej