Menu
Reklama
Kontakt
News

Msza w. w intencji ofiar tragedii na ląsku

Ľródło: gazeta.pl

W bazylice mniejszej Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu o godz. 16.00 zostanie dziś odprawiona Msza ?w. w intencji ofiar tragedii na ?l?sku. Do udziału w tej szczególnej Eucharystii zach?caj? opiekunowie Sanktuarium - księża marianie.

Od chwili, kiedy us?yszeli?my o tragedii na ?l?sku, ??czyli?my się duchowo z zasypanymi górnikami i ich rodzinami. W swoich zakonnych modlitwach pami?tali o nich równie?, goszcz?cy w Licheniu na Konwencie Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów, prze?o?eni maria?skich domów zakonnych z Polski, Wielkiej Brytanii, Bia?orusi, Czech, S?owacji i Kazachstanu- powiedział rzecznik prasowy Sanktuarium Maryjnego w Licheniu, ks. Zbigniew Krochmal, marianin.

To bardzo wa?ne, aby by? z krewnymi ofiar. Niekoniecznie mówi? co? do nich, ale po prostu z nimi by? - powiedział jeden z uczestników konwentu, ks. Janusz Bialucha, ?l?zak z Ornontowic. Jego trzej bracia od lat pracuj? w ?l?skich kopalniach. Ks. Bialucha nie kry? emocji, jakie wywo?a?a w nim informacja o tragedii w kopalni "Halemba". Mocno to prze?y?em. Na ?l?sku panuje ogromna mi?dzyludzka solidarno??. Je?li zdarzy się jaka? tragedia, uczestniczy w niej ca?a miejscowa spo?eczno?? - powiedział.

W Licheniu Msza ?w. za ofiary katastrofy na ?l?sku zostanie odprawiona przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Modlitwa za tych, którzy odeszli w sposób nag?y i niespodziewany, wynika z charyzmatu Zgromadzenia Księży Marianów. Za?ożyciel naszej wspólnoty zakonnej, ojciec Stanisław Papczyński by? ?wiadkiem dzia?a? wojennych i widzia? jak ludzie ko?czyli swoje ziemskie życie nieprzygotowani na spotkanie z Bogiem. B?dziemy mie? w pami?ci tych, którzy nie spodziewali się, że zje?d?aj? pod ziemi? na swoj? ostatni? szycht? - powiedział ks. Zbigniew Krochmal.

Wybuch metanu w kopalni "Halemba" w Rudzie ?l?skiej to największa tragedia w polskim górnictwie od 27 lat. W wyniku tej katastrofy ?mier? ponios?o 23 górników. Najm?odszy z nich mia? 21, najstarszy 59 lat.

więcej