Menu
Reklama
Kontakt
News

Sympozjum Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

Ľródło: gazeta.pl

Formy katechezy osób dorosłych - to główny temat Ogólnopolskiego Sympozjum Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych, które odbyło się 16 i 17 czerwca w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele każdej diecezji, w sumie około 60 osób.

Spotkania dyrektorów odbywają się raz do roku, ich tematykę wyznacza Komisja Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego. Wiodącym tematem spotkania w licheńskim sanktuarium była analiza religijnych potrzeb osób dorosłych. - "Próbujemy przeanalizować problem katechezy dorosłych w odniesieniu do środowiska zarówno akademickiego, jak i ludzi, którzy zakończyli cykl przygotowania szkolnego, weszli w życie i wymagają, np. ze względu na to, że mają pogłębione potrzeby religijne, dostarczenia głębszych treści religijnych" - tłumaczy jeden z organizatorów spotkania ks. Kazimierz Skoczylas z Włocławka.

Wśród form pracy z dorosłymi duchowny wymienił m.in.: organizowane w parafiach rekolekcje, duszpasterstwo akademickie, studia teologiczne dla świeckich na poziomie akademickim i nieakademickim. W tym ostatnim przypadku chodzi o uniwersytety trzeciego wieku dla osób starszych, które są otwarte na problematykę religijną. Duchowny zaznaczył, że formą katechezy, którą dzisiaj chętnie się podejmuje są duszpasterstwa akademickie działające przy ośrodkach uniwersyteckich. Efektem ich pracy są spotkania młodych z Janem Pawłem II i jego następcą Benedyktem XVI.

więcej