Menu
Reklama
Kontakt
News

Modlitwy, koncerty, spektakle - Licheń przed 2. rocznicą śmierci Jana Pawła

Ľródło: gazeta.pl

Koncerty, wystawy, debaty, spektakle s?owno-muzyczne i wspólna modlitwa o beatyfikacj? Jana Pawła II - w ten sposób ju? od soboty w ca?ej Polsce obchodzona będzie 2. rocznica ?mierci Papieża-Polaka. Uroczysto?ci rocznicowe odb?d? się w tysiącach miejscowo?ci - w kościołach i szko?ach, na placach i ulicach. 2 kwietnia o godz. 21.37 - w godzin? ?mierci Papieża-Polaka - miliony ludzi zjednocz? się w modlitwie o rych?? beatyfikacj? Papieża.

(...)

Licheń

2 kwietnia o godz. 9.30 w apartamentach papieskich, gdzie w dniach 6-8 czerwca 1999 r. podczas swej wizyty w Licheniu wypoczywa? Ojciec ?wi?ty, otwarta zostanie papieska biblioteka. B?dzie się ona mie?ci?a w dawnej jadalni, w której Jan Paweł II spo?ywa? ?niadania i kolacje. Wzd?u? ?cian 30-metrowego pomieszczenia rozstawione b?d? rega?y i gabloty wykonane z jasnego, d?bowego drewna. Mie?ci? się w nich b?d? encykliki, adhortacje, listy Jana Pawła II, a także albumy, pamiątki, medaliony, filmy upamiętniaj?ce wizyt? Ojca więtego w Polsce, a przede wszystkim w Licheniu. Na ?cianach zawisn? fotogramy przedstawiaj?ce papieskie spotkania z pielgrzymami w licheńskim Sanktuarium.

Po wieczornej Mszy ?w. W intencji rych?ej beatyfikacji Papieża, m?odzie? z parafialnej grupy oazowej Emmanuel wystawi spektakl oparty mi?dzy innymi na tekstach Jana Pawła II.

(...)

więcej