Menu
Reklama
Kontakt
News

Cenne pamiątki wracają do Polski

Ľródło: gazeta.pl

Wśród nich są r?kopisy Henryka Sienkiewicza, dokumenty z powstania styczniowego i orygina?y Statutów ?askiego z XVI wieku.

Przechowywane b?d? w muzeum w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu. Do tej pory zgromadzone były w muzeum w XVII-wiecznej posiad?o?ci w Fawley Court (niedaleko Londynu), nale??cej do ksi??y marianów. W pi?tek wczesnym rankiem z Fawley Court wyjechał do Polski pierwszy transport: historyczne dokumenty, ksi??ki, archiwum zakonne, kilka obrazów, monstrancje.

Muzeum pod Londynem powstało z inicjatywy ks. Józefa Jarz?bowskiego, który w 1953 r. przywióz? do Anglii część kolekcji zebranej przed wojn? w klasztorze Maria?skim na Bielanach w Warszawie. Z biegiem lat eksponatów przybywa?o - przekazywa?y je osoby prywatne maj?c pewno??, że pod okiem zakonników pamiątki b?d? bezpieczne. To w?a?nie tu przez wiele lat przechowywana by?a koszulka, w której podczas wydarze? czerwcowych w 1956 roku zgin?? 13-letni Romek Strza?kowski.

Utrzymanie zabytkowej posiad?o?ci w Anglii okazało się dla marianów zbyt kosztowne, dlatego zakonnicy postanowili j? sprzeda?, a przechowywane tu pamiątki przekazał do Polski. - Pakowanie tego wszystkiego zaj??o mi około dwóch miesi?cy - opowiada opiekuj?cy się zbiorami brat Waldemar. W sumie 243 kartony i 46 skrzy?, a w nich prawdziwe pere?ki: Statuty ?askiego z XVI w., zielnik Elizy Orzeszkowej, r?kopisy Henryka Sienkiewicza, dokumenty z powstania styczniowego, m.in. rozkazy, listy. są te? bulle papieskie i listy królewskie.

Kolejna partia dotrze do Polski we wrze?niu. B?d? to eksponaty z sali zatytu?owanej Drogi do niepodleg?o?ci, czyli m.in. pamiątki po Romualdzie Traugucie, mundur genera?a Józefa Hallera, pamiątki po żołnierzach Armii Andersa i niezwykle imponujący zbiór broni bia?ej. W tej w?a?nie sali by?a te? przechowywana koszulka Romka Strza?kowskiego, która dzi?ki inicjatywie Gazety Wyborczej trafi?a w ubieg?ym roku do Poznania.

Muzeum Licheńskie będzie się mie?ci? w bazylice. Na ekspozycj? przeznaczono dwie sale nad zakrysti?, które sprawdzi?a ju? komisja archiwistów z Londynu. - Ocenili je dobrze i zdecydowali, że po odpowiedniej adaptacji można tam przechowywa? tak cenne dla naszej historii eksponaty - mówi rzecznik prasowy sanktuarium ks. Zbigniew Krochmal. Muzeum zostanie otwarte najprawdopodobniej 3 maja przysz?ego roku. - Licheń to ?wietne miejsce. U nas zbiory oglądało rocznie ok. pi?ciuset osób, do Lichenia przyjeżdżają miliony pielgrzymów - mówi ks. Wojciech Jasi?ski, przełożony marianów w Fawley Court.

więcej