Menu
Reklama
Kontakt
News

Licheń: papieskie apartamenty udostępnione na kilka dni

Ľródło: gazeta.pl

Papieskie apartamenty Sanktuarium Maryjnego w Licheniu, w których w 1999 r. Jan Paweł II sp?dzi? dwie noce, b?d? udost?pnione zwiedzaj?cym. Na co dzie? pokoje te są zamkni?te, ale w tym tygodniu będzie można zwiedza? w zwi?zku z przypadaj?c? w dniach 6-8 czerwca ósm? rocznic? pobytu Papieża w Licheniu.

Apartamenty b?d? czynne dwa dni 6 i 8 czerwca. Mo?na je będzie zwiedza? od godz. 9.00 do 19.00. Tradycyjnie grupy b?d? wprowadzane do tych pomieszcze? przez przewodnika.

Papieskie pokoje znajduj? się w starej części Sanktuarium niedaleko kościoła w. Doroty. Sk?adaj? się z pokoju dziennego, sypialni, ?azienki i biblioteki papieskiej, która w czasie wizyty Papieża pe?ni?a funkcj? jadalni. Zwiedzaj?cy b?d? mieli okazj? zobaczy? pamiątki pozostawione przez Jana Pawła II dla Sanktuarium: z?oty ró?aniec z per?ami, piusk?, stu??, lekcjonarz, kielich z paten?.

W tym roku apartamenty czynne b?d? po raz trzeci. księża Marianie zdecydowali, że b?d? je otwiera? w dni zwi?zane z Janem Paw?em II: rocznice jego urodzin, ?mierci, pobytu w Sanktuarium oraz w Dni Papieskie.

więcej