Menu
Reklama
Kontakt
News

Ok. 100 tys. wiernych ma uczestniczyć w beatyfikacji ojca Papczyńskiego

Ľródło: gazeta.pl

Około 100 tysięcy wiernych spodziewaj? się organizatorzy uroczystości beatyfikacyjnych ojca Stanisława Papczyńskiego (1631-1701), które odb?d? się 16 września w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu.

Ojciec Papczyński by? założycielem Zgromadzenia Księży Marianów. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w połowie XVIII wieku, ale w wyniku rozbiorów Polski nie został dokończony. Wznowiono go w 1953 r. W 1992 r. Papież Jan Paweł II wyda? dekret o heroiczno?ci cnót Papczyńskiego. W grudniu ubieg?ego roku Papież Benedykt XVI uzna? cud za wstawiennictwem polskiego duchownego.

W uroczystościach beatyfikacyjnych wezm? udział prezydenci RP Lech Kaczy?ski i Litwy Valdas Adamkus. Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Taracisio Bertone ogłosi ojca Papczyńskiego błogosławionym.

W sanktuarium trwa wielkie odliczanie do uroczystości. B?dzie to największe wydarzenie religijne w Licheniu od czasu wizyty Jana Pawła II w 1999 r. - poinformowa?a w pi?tek PAP Aneta Kwiatkowska z biura prasowego licheńskiego sanktuarium.

Prace przygotowawcze do beatyfikacji trwaj? ju? od marca. Powo?ano wtedy sztab osób odpowiedzialnych za wy?ywienie i noclegi oraz za media, opraw? liturgiczn?, technik?, aran?acj? ołtarza i przygotowanie sektorów - mówi Kwiatkowska.

Wed?ug niej, w licheńskich domach pielgrzyma Arka i Betania miejsca zaj?te są ju? od czerwca. W obu placówkach będzie nocowa? około 800 pielgrzymów z parafii prowadzonych przez Zgromadzenie Księży Marianów w Polsce, USA, Anglii, Kazachstanie, na Litwie, ?otwie i Bia?orusi.

Trwaj? prace porz?dkowe na terenie świątyni i jej otoczenia. Czyszczone są schody wej?ciowe, na których będzie ustawiony ołtarz. Jego wn?trze zostało tak zaprojektowane, aby nawi?zywa?o do charyzmatu Zgromadzenia. Po jednej stronie zostanie umieszczony wizerunek Matki Bożej Niepokalanej, której ojciec Papczyński po?wi?ci? Zakon Marianów, a po drugiej - wzniesione ku niebu d?onie, symbolizuj?ce dusze cierpiące w czyśćcu? - mówi Kwiatkowska.

Nad ołtarzem, mi?dzy ?rodkowymi kolumnami świątyni, zostanie zawieszony obraz beatyfikacyjny o wymiarach 6,3x8 metrów. Umieszcz? go tam alpini?ci.

Ojciec Papczyński będzie czwartym błogosławionym marianinem. Do tej pory beatyfikowano: litewskiego arcybiskupa Jerzego Matulewicza, który w 1909 r. odnowi? Zgromadzenie Księży Marianów, a także dwóch męczenników ostatniej wojny - ksi??y Jerzego Kaszyr? i Antoniego Leszczewicza.

więcej